Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΚΗ συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες της Λέσχης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
1. Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της. Άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 1 περί ατομικής ευθύνης της διακήρυξης του Τυρόλου για την καλύτερη Άσκηση των Αθλημάτων του Βουνού (2002):
 «Οι ορειβάτες και αναρριχητές ασκούν το άθλημα τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι ενέργειες των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον»

2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά  του ΔΣ της ΟΛΚ όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Η Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή
γνώσεις, ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.)
• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.


ΒΑΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Α : Εύκολες πεζοπορικές διαδρομές διαρκείας μέχρι 6 ωρών  στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι.

Β : Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8  ωρών σε χαμηλά βουνά με ή χωρίς  χιόνι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή όμως φυσική κατάσταση και τον ανάλογο εξοπλισμό.

Γ : Αναβάσεις μονοήμερες ή διήμερες  σε ψηλά βουνά ή διασχίσεις  διαρκείας άνω των 8  ωρών υψομετρική διαφορά πάνω από 1.000 μέτρα. Απαιτείται καλή  φυσική κατάσταση και ανάλογος εξοπλισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.